زیست شناسی گیاهی

فهرست گیاهان دارویی
نویسنده : خوش سخن - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۳
 

لست گیاهان دارویی


 

نام علمی : Aloe vera syn. A . barbadensis

تیره : Liliaceae

نام انگلیسی : Aloe vera , Aloes

نام فارسی : آلوئه ، صبر زرد

 

نام علمی : Thymus vulgaris

تیره : Lamiaceae ( Labiatae)

نام انگلیسی : Thyme, Garden thyme

نام فارسی : آویشن باغی

 

 

 نام علمی: Peganum harmala

تیره : Zygophyllaceae

نام انگلیسی: Harmala, African rue

نام فارسی: اسپند ، اسفند

 

نام علمی : Lavandula officinalis Syn.L. anyustifolia

تیره : Lamiaceae (Labiatae )

نام انگلیسی : Laveder

نام فارسی : اسطوخودوس

 

 

نام علمی: Artemisia absinthium

تیره : Asteraceae ( Compositae)

نام انگلیسی : Worm wood

نام فارسی : افسنطین

 

نام علمی : Astragalus fasciculifolius

تیره : Fabaceae ( Leguminosae )

زیر تیره : Papilionaceae

نام فارسی : انزروت

 

نام علمی : Ferula assa - foetida

تیره : Apiaceae ( Ammiaceae) ( Umbelliferae)

نام انگلیسی: Stinking assa , Asafoetida

نام فارسی : انغوزه ، ماکما

 

نام علمی : Pimpinella anisum

تیره : Apiaceae, (Ammiaceae), (Umbelliferae)

نام انگلیسی : Anis

نام فارسی : آنیسون ، بادبان رومی ، رازیانه رومی

 

نام علمی : Arctium lappa

تیره : Asteraceae ( Compositae )

نام انگلیسی: Burdock

نام فارسی: باباآدم

 

نام علمی : Matricaria chamomilla Syn.Matricaria recutita

تیره : Asteraceae

نام انگلیسی : German chamomile

نام فارسی : بابونه ، بابونه آلمانی

 

نام علمی : Ferula gummosa

تیره : Apiaceae( Ammiaceae) ( Umbelliferae)

نام انگلیسی : Galbanum

نام فارسی: باریجه

 

نام علمی : Melissa officinalis

تیره : Lamiaceae (Labiatae)

نام انگلیسی : Lemon balm , Balm

نام فارسی : بادرنجبویه

 

نام علمی : Illicium verum

تیره : Magnoliaceae (Illiciaceae )

نام انگلیسی : Star anise , Anise

نام فارسی : بادیان ختایی ، آنیسون نجمی ، آنیسون بری

 

نام علمی: Faba vulgaris

تیره : Fabaceae

زیر تیره : Papilionaceae

نام انگلیسی: Common bean , Broad bean

نام فارسی : باقلا ، باقلا مازندرانی

 

نام علمی: Laurus nobilis

تیره : Lauraceae

نام انگلیسی : Bay laurel European

نام فارسی :

 

برگ بو

 

نام علمی : Lippia citrodora

تیره : Verbenaceae

نام انگلیسی : Lemon verbena

نام فارسی : به لیمو

 

نام علمی : Viola odorata

تیره : Violaceae

نام انگلیسی : Sweet – violet

نام فارسی : بنفشه ،بنفشه معطر

 

نام علمی : Viola tricolor

تیره : Violaceae

نام انگلیسی : Heart sease

نام فارسی

:بنفشه سه رنگ

 

نام علمی : Hyoscyamus niger

تیره : Solanaceae

نام انگلیسی : Henbane

نام فارسی : بنگ دانه

 

نام علمی : Achillea millefolium

تیره : Asteraceae (Compositae )

نام انگلیسی : Yarrow,Milfoil

نام فارسی : بومادران

 

نام علمی : Adiantum capillus – veneris

تیره : Polypodiaceae

نام انگلیسی : Maidenhair fern

نام

 

 

فارسی : پرسیاوش، پرسیاوشان

نام علمی : Pistacia vera

تیره : Anacardiaceae

نام انگلیسی : Pistachio tree

نام فارسی : پسته وحشی

 

نام علمی : Mentha pulegium

تیره : Lamiaceae ( Labiatae )

نام انگلیسی : Pennyroyal

نام فارسی : پونه

 

نام علمی : Datura stramonium

تیره : Solanaceae

نام انگلیسی : Thornapple

نام فارسی : تاتوره ، داتوره

 

نام علمی : Fragaria vesca

تیره : Rosaceae

نام انگلیسی : Strawberry

نام فارسی : توت فرنگی

 

نام علمی : Barringtonia racemosa

تیره : Myrtaceae

نام انگلیسی :

نام فارسی : جدوا

 

نام علمی : Gentiana lutea

تیره : Gentianaceae

نام انگلیسی : Gentian

نام فارسی : جنطیانا ، کوشاد

 

نام علمی : Panax ginseng

تیره : Araliaceae

نام انگلیسی : Ginseng , Ren shen ( Chinese )

نام فارسی : جین سینگ

 

نام علمی : Stachys lavandulae folia

تیره : Lamiaceae ( Labiatae )

نام انگلیسی :

نام فارسی : چای کوهی

 

نام علمی : Stachys lavandulae Syn. S.betonica

تیره : Lamiaceae (Labiatae)

نام انگلیسی : Betony

نام فارسی :

 

نام علمی : Alhagi pseudoalhagi , A.camelorum

تیره : Fabaceae

نام انگلیسی : Papilionaceae

نام فارسی : خارشتر، ترنجبین

 

نام علمی : Descurainia sophia

تیره : Brassicaceae (Cruciferae)

نام انگلیسی : Flix weld

نام فارسی : خاکشیر، خاکشی

 

نام علمی : Sisymbrium Sophia

تیره : Brassicaceae (cruciferae)

نام انگلیسی :

نام فارسی : خاکشیر بدلی

 

نام علمی : Malva silvestris

تیره : Malvaceae

نام انگلیسی : Marsh mallow , Common mallow

نام فارسی : ختمی خبازی

 

نام علمی : Althaea officinalis

تیره : Malvaceae

نام انگلیسی : Marsh – mallow

نام فارسی : ختمی سفید

 

نام علمی : Papaver somniferum

تیره : Papaveraceae

نام انگلیسی : Opium poppy

نام فارسی : خشخاش ، کوکنار

 

نام علمی : Carum copticume ( Trachyspermum copticum)

تیره : Apiaceae ( Ammiaceae ) Umbelliferae

نام انگلیسی : Ammi , Ajava seeds

نام فارسی : خوردانه ، زنیان

 

نام علمی : Alpinia officinarum

تیره : Zingibriaceae

نام انگلیسی : Galangal ( lesser galangal )

نام فارسی : خولنجان

 

نام علمی : Punica granatum

تیره : Punicaceae

نام انگلیسی : Pomegranate ( Punice apple)

نام فارسی : درخت انار

 

نام علمی : Amygdalus communis var. duhis

تیره : Rosaceae

نام انگلیسی : Hazel , Almond tree , Almond

نام فارسی : درخت بادام شیرین

 

نام علمی : Amigdalus communis var. amara

تیره : Rosaceae

نام انگلیسی :

نام فارسی : درخت بادام تلخ

 

نام علمی : Olea europaea

تیره : Oleaceae

نام انگلیسی : Olive

نام فارسی : درخت زیتون

 

نام علمی : Elaeagnus angustifolia

تیره : Elaeagnaceae

نام انگلیسی : oleaster Oleaster , Russian olive , Bohemian

Oil tree

 

نام فارسی : درخت سنجد

 

نام علمی : Hippophae rhamnoides

تیره : Elaeagnaceae

نام انگلیسی : Sea buck thorn

نام فارسی : درخت سنجد تلخ ، کام، کهام

 

نام علمی : ,C.vulgaris Citrus bigaradia , C. aurantium

تیره : Rutaceae

نام انگلیسی : Bitter orange

نام فارسی : درخت نارنج

 

نام علمی : Pistacia lenticus

تیره : Anacardiaceae

نام انگلیسی : Lentisk pistache , Mastic tree

نام فارسی : درخت مصطکی

 

نام علمی : Persiea vulgaris( Prunus persica )

تیره : Rosaceae
نام انگلیسی : Peach

نام فارسی : درخت هلو

 

نام علمی : Artemisia cina

تیره : Asteraceae (Compositae)

نام انگلیسی : Levant wormwood

نام فارسی : درمنه ترکی

 

نام علمی : Equisetum arvense

تیره : Equisetaceae

نام انگلیسی : Horse – tail

نام فارسی : دم اسب

 

نام علمی : Humulus lupulus

تیره : Cannabinaceae

نام انگلیسی : Hops

نام فارسی : رازک

 

نام علمی : Foeniculum vulgare

تیره : Apiaceae ( Ammiaceae) ( Umbelliferae)

نام انگلیسی : Fennel

نام فارسی : رازیانه

 

نام علمی : Rosmarinus officinalis

تیره : Lamiaceae (Labiatae)

نام انگلیسی : Rosmary

نام فارسی : رزمارینوس

 

نام علمی : Rheum palmatum

تیره : Polygonaceae

نام انگلیسی : Chinese rhubarb

نام فارسی : ریوند چینی

 

نام علمی : Rheum ribes

تیره : Polygonaceae

نام انگلیسی :

نام فارسی : ریواس ، ریباس ، ریوند

 


 
comment نظرات ()